بنام خدا

 

طرح درس سالانه                       کتاب دینی                      سال سوم  راهنمایی

 

 

 

مهر

بخش اوّل:توحید

تدریس درس اوّل : (هر پدیده علّتی دارد)

ارزیابی درس اوّل

 تدریس درس

دوّم:(دوبرهان درباره ی خداشناسی)

ارزیابی درس 1 و2

بخش دوّم:(معاد)

 تدریس درس سوّم: :(روز قیامت روز حساب)

امتحان ماهانه شماره (1)

 

از سه درس (1-2-3)

 

 

آبان

تدریس درس چهار:

 (بهشت و بهشتیان – دوزخ و دوزخیان )

ارزیابی درس4

بخش سوّم(نبوّت) تدریس درس پنجم:

(پیامبران)

 

ارزیابی دو درس 4 و 5

بخش چهارم : پیامبر اسلام ، آخرین فرستاده ی خدا

تدریس درس شش:

(بیعت با پیامبر )

امتحان ماهانه شماره (2)

 

از سه درس (4-5-6)

آذر

تدریس درس هفتم:

(مکر مشرکان)

ارزیابی درس7 

تدریس درس هشتم :

(هجرت پیامبر)

 

ارزیابی دو درس 7 و 8

بخش پنجم : نمونه هاییازبرنامه های ، سیاسی، اجتماعی و تربیتی اسلام

تدریس درس نهم )اجتهاد ورهبری)

 

امتحان ماهانه شماره (3)

 

از سه درس (7-8-9)

دی

تدریس درس دهم:

(مساوات در برخورداری از بیت المال)

 

ارزیابی  درس 10

تدریس درس یازدهم: )جهاد و دفاع دراسلام)

 

) امتحان

 نوبت اوّل

امتحان

 نوبت اوّل

بهمن

ارزیابی وبررسی ورقه ی نوبت اوّل

 

تدریس درس دوازدهم:

فروبردن خشم چگونه ممکن است

ارزیابی درس دوازدهم

تدریس درس سیزدهم:

(خانواده)

امتحان ماهانه شماره (4)

 

از دو درس (12-13)

 

اسفند

بخش ششم:  امامت ، نظام امّت

تدریس درس چهاردهم:

اهل بیت پیامبر، حاملان علوم الهی

ارزیابی درس 14

تدریس درس پانزدهم:

رفتار ائمّه در برابر خلفای جور

ارزیابی درس15

تدریس درس شانزدهم :(شیعه وسنّی)

امتحان ماهانه شماره (5)

 

از سه درس (14-15-16)

 

فروردین

تعطیل

تعطیل

بخش هفتم:احکام

تدریس درس هفدهم:تطهیر با آب باران وآب چاه

 

ارزیابی درس17

تدریس درس هیجدهم(غُُسل)

اردیبهشت

امتحان ماهانه شماره (6 )        

 

 از دو درس  (17 -18)

تدریس درس نوزدهم(تیمّم)

 

ارزیابی درس 19

تدریس درس بیستم : (لباس نمازگزار)

امتحان برای آمادگی خردادماهتاريخ : ۸۸/۱۰/۱۷ | 22:38 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.