بنام خدا

طرح درس سالانه                      کتاب دینی                   سال دوّم راهنمایی

هفته

ماه

هفته اوّل

هفته دوّم

هفته سوّم

هفته چهارم

 

 

مهر

بخش اوّل:با خدای جهان آفرین بیشتر آشناشویم

تدریس درس اوّل –  مقدمه (از مشاهده ینظم و هماهنگی چه می فهمیم )و درس اوّل(جهان آفرینش)

 ارزیابی درس1

بخش دوّم:آشنایی بیشتربا زندگی آینده ی  انسان در جهان آخرت معاد یا بازگشت به جهان آخرت و رجوع به سوی خدا

 تدریس درس دوّم :(تصویری ازقیامت)

ارزیابی درس2

تدریس درس سه :

 (نامه ی عمل )

امتحان ماهانه شماره (1)

 

ازسه درس (1-2-3)

 

 

آبان

ارزیابی درس3

بخش سوّم : (آشنایی بیشتربا پیامبران ، این راهنمایان راه شناس  نبوّت و پیامبری)

 تدریس درس چهارم:

(نیاز انسان به پیامبران)

 

ارزیابی دو درس  3 و 4

تدریس درس پنجم:

( برنامه ی پیامبران)

ارزیابی درس5

تدریس درس ششم:

(قرآن، کتاب آسمانی جاوید)

امتحان ماهانه شماره (2)

 

از سه درس (4-5 -6)

آذر

ارزیابی درس6 

بخش چهارم :مراحل دعوت پیامبراسلام و سیره ی رسول اکرم ( ص)

تدریس درس هفتم :(ایمان و پایداری)

 

ارزیابی دو درس 6 و7

تدریس درس هشتم (تلاش برای نجات انسان ها)

ارزیابی دو درس 8

تدریس درس نهم:

(مشورت در اسلام)

 

امتحان ماهانه شماره (3)

 

از سه درس (7-8-9)

دی

ارزیابی  درس 9

تدریس درس دهم :

) بسیج)

 

ارزیابی  درس 10

تدریس درس یازدهم:
(امّّّت بزرک اسلام)

امتحان

 نوبت اوّل

امتحان

 نوبت اوّل

بهمن

بخش ششم :امامت ورهبری تدریس درس دوازدهم:

(امامت ورهبری در اسلام)

ارزیابی درس 12

تدریس درس سیزدهم:

(غیبت وظهور امام دوازدهم)

ارزیابی درس 13 و12

بخش هفتم : نمونه ای از احکام و عبادات اسلامی

 تدریس درس چهاردهم:(تطهیر وپاکیزگی (1))

 

امتحان ماهانه شماره (4)

 

 

 

از سه درس (12-13-14)

اسفند

تدریس درس پانزدهم:

(تطهیر وپاکیزگی (2))

ارزیابی درس 15

تدریس درس شانزدهم:

(وضو را بهتر یاد بگیریم)

 

امتحان ماهانه شماره (5)

از دو درس(14-15)

تدریس درس هفدهم:

(نماز شکوهمند جمعه )

 

فروردین

تعطیل

تعطیل

تدریس درس هیجدهم :(روزه،صبری سازنده)

 

ارزیابی درس18

 تدریس درس نوزدهم:

(عبادت عظیم و شکوهمند حجّ)

اردیبهشت

امتحان ماهانه شماره (6)

 

ازدو درس (1-2)

تدریس درس بیستم:

(زکات و خمس)

 

امتحان از ده درس اوّل کتاب

امتحان از ده درس بعدی کتابتاريخ : ۸۸/۱۰/۱۷ | 22:17 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.