2

 

شكل رنگها و تلفظ عربی ورود

شكل میوه ها با تلفظ عربی ورود 

شكل حشرات با تلفظ عربی ورود 

وسایل حمام با تلفظ عربی ورود 

حیوانات مزارع با تلفظ عربی ورود 

مال واموال با تلفظ عربی ورود 

شهر وامكانات با تلفظ عربی ورود 

مزرعه واشكالش با تلفظ عربی ورود 

وسایل آشپرخانه با تلفظ عربی ورود 

درون آشپزخانه با تلفظ عربی ورود 

اعضای بدن با تلفظ عربی1 ورود 

اعضای بدن با تلفظ عربی2 ورود 

حیوانات مزارع با تلفظ عربی ورود

منبع:  http://www.languageguide.org/user/wiki.jsp?lang=ar

 تاريخ : 93/05/31 | 18:59 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
مونه سئوال عربی هفتم نوبت دوم


عنوان نمونه سئوال حجم(KB)
فایل دانلود
نمونه سئوال عربی هفتم ترم دوم       543.52 
نمونه سئوال عربی هفتم ترم دوم 603.96
نمونه سئوال عربی هفتم ترم دوم 229.17
نمونه سئوال عربی هفتم ترم دوم 644.81

 تاريخ : 93/05/31 | 18:35 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

كتاب پیام های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی پایه هشتم

دانلود فایل pdf كتاب 

 

 

 تاريخ : 93/05/31 | 18:10 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 93/05/31 | 18:3 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
 

 

 سوال امتحانی درس تعلیمات دینی سوم راهنمایی برای امتحانات نوبت دوم


پایگاه سوالات امتحانی از ابتدایی تــــا دبیرستان- دینی سوم راهنمایی  ===> www.soall-emtehani.mihanblog.comتاريخ : 93/05/31 | 17:59 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 93/05/31 | 17:51 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/09/12 | 21:17 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/09/12 | 21:16 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

به اطلاع همکاران محترم می رسانم که کتاب صوتی عربی هفتم در سایت دفتر تألیف موجود می باسد و می توانید آن را دانلود نمایید.(برای حفظ امانت لینک آن را قرار می دهم و از کپی کردن مطلب پرهیز می نمایم)

این کتاب که مشتمل بر خوانش کامل کتاب می باشد وتوسط دفترتألیف در رادیو تهیه شده است برای استفاده همکاران ودانش آموزان، بسیار مفید می باشد.

 

برای دانلود برروی تصویربالا کلیک کنید.

 

 

 تاريخ : 92/09/11 | 22:36 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
مجموعه سوالات امتحاني کتاب پيام هاي آسمان پايه اول متوسطه (هفتم)
 درس اول  درس دوم  درس سوم  درس چهارم  درس پنجم

 درس ششم  درس هفتم  درس هشتم  درس نهم  درس دهم

 درس يازدهم  درس دوازدهم  درس سيزدهم  درس چهاردهم  درس پانزدهم

 درس شانزدهم        
 


تاريخ : 92/09/11 | 22:10 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/09/11 | 21:35 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/01/16 | 13:56 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
تاريخ : 92/01/16 | 13:46 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
 

 

نیم سال اول

نیم سال دوم

شماره درس

نمره درس

شماره درس

نمره درس

درس اول

5/.

درس نهم

75/.

درس دوم

75/.

درس دهم

5/.

درس سوم

1

درس یازدهم

5/.

درس چهارم

1

درس دوازدهم

75/.

درس پنجم

5/1

درس سیزدهم

5/.

درس ششم

5/1

درس چهاردهم

5/.

درس هفتم

75/.

درس پانزدهم

75/.

درس هشتم

1

درس شانزدهم

75/.

8درس

8نمره

8درس

8نمره

 ارزشیابی 20= 8نمره پایانی+مستمر12

محاسبه نمره نوبت اول

20  =(5نمره ازدرس 9تا16+ 3نمره ازدرس 1تا8)+12نمره مستمر

محاسبه نمره نوبت دوم

مجموع نمرا ت مستمر وپایانی  مکرر درلیست نمرات دبیر نوشته خواهد شد.تاريخ : 91/10/01 | 17:49 | نویسنده : میر کبیر موسوی |

بسمه تعالی

بارم بندی پیشنهادی پیام های آسمان اول ودوم راهنمایی91-90

پایه دوم

پایه اول

نیم سال دوم

نیم سال اول

نیم سال دوم

نیم سال اول

نمره

شماره درس

نمره

شماره درس

نمره

شماره درس

نمره

شماره درس

0/75

نهم

0/75

اول

1

نهم

1

اول

0/5

دهم

0/5

دوم

1

دهم

1

دوم

0/5

یازدهم

1/25

سوم

0/5

یازدهم

1

سوم

0/5

دوازدهم

1

چهارم

0/5

دوازدهم

1

چهارم

0/75

سیزدهم

1/5

پنجم

0/5

سیزدهم

0/75

پنجم

0/75

چهاردهم

1/5

ششم

0/5

چهاردهم

1/5

ششم

0/75

پانزدهم

0/5

هفتم

0/5

پانزدهم

1

هفتم

0/5

شانزدهم

1

هشتم

0/5

شانزدهم

0/75

هشتم

5 نمره

8 درس

8 نمره

8 درس

5 نمره

8 درس

8 نمره

8 درس

                 

 

توجه:درارزشیابی کتبی نوبت دوم (خرداد) درهردوپایه ،3نمره به دروس نوبت اول و5 نمره مطابق بارم فوق به دروس نوبت دوم اختصاص یابد.تاريخ : 91/02/26 | 10:23 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.